Werkzaamheden aanleg nieuwe kunstgrasvelden van start

Op 11 november a.s. gaat een door de Gemeente Hardinxveld-Giessendam te selecteren aannemer van start met de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden bij HKC, waarmee ook verkleining van de velden en verlegging van de velden wordt gerealiseerd.

Vóór dat gestart kan worden met deze werkzaamheden, moeten er door onszelf nog enkele werkzaamheden worden verricht, zoals:

  • Slopen van de dug-outs
  • Demonteren en opslaan van de reclameborden
  • Verwijderen van de constructie voor de reclameborden
  • Demonteren van de vlaggenmasten
  • Demonteren van het elektronisch scorebord
  • Diverse kleine werkzaamheden

Vanzelfsprekend hebben we hier handjes bij nodig en we nodigen jullie dan ook uit om hier jullie steentje in bij te dragen.

Op maandag-, dinsdag- en woensdag 28, 29 en 30 oktober a.s. zijn jullie vanaf 18.30 welkom om met elkaar deze klus te klaren. Vervolgens willen we op zaterdag 2 november a.s. vanaf 10.00 uur overbodige materialen afvoeren naar het Afvalbrengstation.
We rekenen op jullie!

Werkgroep Veldverkleining HKC