Naar aanleiding van omstandigheden in het verleden, heeft het bestuur in dit protocol vastgelegd hoe te handelen in het geval van (dreigende) slechte weersomstandigheden die het vervoer van en naar competitiewedstrijden mogelijk gevaarlijk maken. Gehanteerd uitgangspunt is het beleid van het KNKV.

 1. Zodra zich bovengenoemde weersomstandigheden dreigen voor te doen, nemen voorzitter en andere bestuursleden contact met elkaar op om de situatie te bespreken.
 2. Zo nodig hebben zij op vrijdagavond en zaterdag om de paar uur structureel overleg om de noodzakelijke beslissingen te nemen.
 3. Zij gaan na of er sprake is of mogelijk komt van een oproep op radio en televisie om alleen aan het verkeer deel te nemen indien dit strikt noodzakelijk is.
 4. De weersituatie met in het achterhoofd de geplande tijdstippen en locaties van de uitwedstrijden worden regelmatig geraadpleegd.
 5. Bovengenoemde bestuursleden zorgen ervoor dat er personen in de HKC-kantine aanwezig zijn op het moment dat de ploegen moeten vertrekken, om
 • Ouders in te lichten over het beleid
 • Zo nodig te zorgen voor correcte afmelding bij tegenstanders en arbitrage
 • Afmeldingen van andere clubs die niet naar HKC komen aan te nemen
 1. De wedstrijden bij HKC gaan altijd door, tenzij de tegenstander een andere afweging maakt.
 2. Indien bij jeugdwedstrijden (A t/m F) ouders het onverantwoord vinden om te rijden gaat de wedstrijd niet door.
 3. Indien bij seniorenwedstrijden de coach/spelers het onverantwoord vinden om te rijden gaat de wedstrijd niet door.
 4. Indien wedstrijden niet doorgaan wordt dit zo snel mogelijk via de HKC-website en social media bekendgemaakt.

Beleid KNKV uitval van wedstrijden als gevolg van slechte weersomstandigheden:

De winter is begonnen en dat betekent kans op gladheid of overlast door zware sneeuwval.

Alleen in geval van een oproep op radio en televisie om alleen aan het verkeer deel te nemen indien dit strikt noodzakelijk is, mag u zonder verdere (tucht)problemen het besluit nemen met een ploeg niet op pad te gaan voor een uitwedstrijd. Daarbij bestaat uiteraard wel de verplichting om de tegenstander en, indien er een neutrale scheidsrechter is aangewezen, ook de  scheidsrechter te informeren dat u niet komt. De wedstrijd wordt wel op uw kosten (aan zaalhuur) opnieuw vastgesteld. Indien er geen algemene sneeuw- of gladheidswaarschuwing is bekendgemaakt, dient ieder team zelf te besluiten (desnoods door even de tegenstander te bellen die kan doorgeven hoe slecht de omstandigheden ter plekke zijn) of men het risico van reizen wil nemen. Bij wedstrijden in het wedstrijdkorfbal wordt altijd de tuchtcommissie op de hoogte gesteld, die het oordeel geeft of het risico echt groot genoeg was of niet. Bij wedstrijden in het breedtekorfbal wordt bij wedstrijden die door slecht weer niet doorgaan niet de gebruikelijke schikking opgelegd, doch alleen de sanctie van betaling van de extra benodigde zaalhuur om de wedstrijd opnieuw vast te stellen. Ook voor wedstrijden die door de weersomstandigheden niet doorgaan moet, net als voor alle wedstrijden waar u de uitslag niet van in de Sportlink kunt zetten omdat ze gestaakt of niet gespeeld zijn, een melding via de KNKV-website of het daarvoor geldende e-mailadres worden doorgegeven, uiterlijk maandag om 12.00 uur.

Bron: KNKV – beleid