Statuten en Huishoudelijk Reglement

De vereniging heeft ten behoeve van een goed functioneren en vanwege de wettelijke verplichtingen daartoe, Statuten en een Huishoudelijke Reglement opgesteld. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat. Ieder lid heeft in principe recht op een exemplaar van beiden.

Lidmaatschap

De lidmaatschapsperiode bij het KNKV, ofwel “het korfbalseizoen”, loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap vangt aan bij de inlevering van een ondertekend aanmeldingsformulier. Indien u zich opgeeft als spelend lid, dient er samen met het lidmaatschaps-formulier een pasfoto te worden ingeleverd ten behoeve van de spelerskaart die wordt gemaakt door de korfbalbond (KNKV).

Omdat wordt deelgenomen aan een uit drie delen (zie uitleg later) bestaande competitie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, kan het lidmaatschap alleen worden beëindigd per 1 juli, waarbij een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van genoemde data in acht dient te worden genomen. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de leden steeds stilzwijgend verlengd.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie zijn diverse wedstrijd-kosten opgenomen die de vereniging maakt ten behoeve van veld huur, zaal huur, contributie aan de bond, etc. De contributie bedraagt per maand voor:

KangoeroeKlup 4 en 5 jaar € 5,00
Pupillen / Welpen 6  – 10 jaar € 10,00
Aspiranten 11 – 14 jaar € 12,00
Junioren 15 – 18 jaar € 14,00
Senioren > 18 jaar € 21,50
Midweekleden € 14,00
Kombifit € 18,00
‘De Werf’ € 21,50
Rustende leden € 6,50

Bij het bereiken van een hogere leeftijdsgroep gaat de hogere contributie in per juli van het jaar waarin deze categorie wordt bereikt (geboren voor 1 oktober). Geboren na 1 oktober gaat de hogere contributie in in de maand juli van het volgende jaar. Dit wordt automatisch via het incassosysteem aangepast.

Automatische incasso

HKC maakt gebruik van een automatisch incasso systeem via het zgn. PC-leden pakket.

Clubkostuum

Ons clubkostuum bestaat uit:

 • Dames (meisjes) -> wit shirt + zwart rokje
 • Heren (jongens) -> wit shirt + zwarte broek

De spelers van alle teams krijgen een shirt uitgereikt van de teambegeleiding; deze gesponsorde shirts worden na afloop van de wedstrijd weer ingenomen en bij toerbeurt door de ouders gewassen. Zie hiervoor het bijgevoegde protocol sponsorkleding.

Schoenen

HKC speelt haar thuiswedstrijden op kunstgrasvelden. Het gebruik met schoenen met stalen en/of afschroefbare noppen is niet toegestaan. Toegestaan is schoeisel met geribbelde zolen (zgn. kunstgrasschoenen) en (zoveel mogelijk) kunststof noppen.

Schoeisel jeugdleden (E – W)

Wij raden deze categorie jeugdleden aan om kunstgrasschoenen aan te schaffen. Voor de wedstrijden in de sporthal (periode november t/m maart) dienen sportschoenen gebruikt te worden met bij voorkeur witte zolen, omdat zwarte zolen in sommige sporthallen verboden zijn.

Verzekering

HKC heeft naast de aansprakelijkheidsverzekering een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. In voorkomende gevallen kan men zich tot de secretaris wenden.

Wedstrijden en trainingen

Korfbal wordt gespeeld op het veld en in de zaal. De eerste helft van de veldcompetitie wordt gespeeld van augustus t/m oktober en de tweede helft van half maart t/m mei. Daartussen vindt de zaalcompetitie plaats van november t/m half maart.

De wedstrijden worden in hoofdzaak gespeeld op de zaterdag (behalve midweekcompetitie, zie latere informatie), met uitzondering van enkele inhaalwedstrijden die als gevolg van afgelastingen soms doordeweeks ingepland worden.

Het vertrekpunt van de teams bij “uitwedstrijden” is de kleine parkeerplaats schuin tegenover de hoofdingang van de Regenboogschool (bij de grote kastanjeboom).

De trainingen van de teams bij HKC vinden minimaal 1 x per week plaats op maandag, dinsdag, woensdag en/of donderdag; deze zijn verplicht, evenals de te spelen wedstrijden. Alleen met een dringende reden kan afgeschreven worden, want korfbal is een teamsport en iedereen rekent op elkaar. De trainingsavonden/-middagen zijn afhankelijk van het team waarbij een lid wordt ingedeeld. Deze tijden kunt u vinden in het clubblad en op de website.

Indien er wedstrijden worden afgelast, bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden, wordt dit door middel van een mededelingenbord kenbaar gemaakt bij fam. Klop, Houting 9 en op de website.

Spelregels

Een korfbalteam (achttal) bestaat uit 4 meisjes en 4 jongens. Een wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. Hij of zij zorgt ervoor dat na een overtreding het spel wordt stil gelegd door middel van een fluitsignaal en de vrije bal kan worden genomen door de tegenpartij. Maak je een overtreding tijdens een schotpoging van je tegenstander, dan zal de scheidsrechter de tegenpartij een strafworp (vrije schotkans op de korf) geven.

De volledige spelregels kan je vinden op de website van het KNKV: www.knkv.nl

De belangrijkste regels

 • Korfbal is een samenspel door de bal over te gooien.
 • Je mag niet lopen met de bal.
 • Je mag de bal niet uit de handen van een tegenstander slaan of pakken.
 • Je mag elkaar niet duwen, vasthouden of elkaar hinderen.
 • Je mag het gooien van de bal niet verhinderen door de hand op de bal te leggen.
 • Je moet binnen de lijnen van je eigen vak blijven.
 • Je mag niet verdedigd op de korf schieten.
 • Je mag niet alleen spelen.
 • Je mag de bal niet aan een medespeler/ster geven, wel gooien.
 • Je mag de bal niet schoppen en ook niet stompen.
 • Een jongen mag geen meisje verdedigen of omgekeerd.

Bijzondere regels voor welpen (F-teams):

 • F-teams zijn voor kinderen van 6, 7 en 8 jaar.
 • Een team bestaat uit 4 kinderen.
 • Er wordt in één vak gespeeld, als het team de bal heeft moet je aanvallen. Als de andere partij de bal heeft moet je verdedigen.
 • Er kan onbeperkt worden gewisseld.
 • De leiders mogen in het veld lopen om aanwijzingen te geven.
 • Na een doelpunt wordt de bal in het midden uitgenomen.
 • Tweemaal per wedstrijd worden door elk team evenveel strafworpen genomen.
 • De gemaakte strafworpen worden apart op het wedstrijdformulier vermeld.

Regels voor jeugdleden

Uiteraard zijn er regels bij een korfbalvereniging.

Voor jeugdleden zijn dit de volgende:

 • Op de afgesproken tijd aanwezig zijn (of anders afbellen).
 • Wie wedstrijden wil spelen moet ook trainen.
 • De ballen, korven en andere materialen netjes behandelen.
 • Douchen na trainingen en wedstrijden.
 • Het schoon houden van de kleedkamers.
 • Niet over de afrastering klimmen rondom de kunstgrasvelden, maar de daarvoor bestemde poortjes gebruiken
 • Niet binnen de afrastering van de kunstgrasvelden komen als er wedstrijden worden gespeeld.

Clubblad “In en om de korf”

“In en om de korf ” is de naam van het clubblad, dat ongeveer iedere twee maanden (8 keer per jaar)  bij alle leden in de brievenbus valt of per email wordt toegestuurd. Het is ook te downloaden van de HKC-site.

Daarin staat alles wat je moet weten, zoals bijvoorbeeld:

 • Wanneer je moet spelen en waar (thuis of uit).
 • Hoe laat je aanwezig moet zijn voor de wedstrijd.
 • Waar en wanneer je moet trainen en wie je trainen geeft.
 • Nieuws over alle HKC-activiteiten.
 • Belangrijke mededelingen.

Er staat veel informatie in en het is dus belangrijk, dat jij, maar ook je ouders dit blad goed lezen. Daarnaast staat er vanzelfsprekend de meest actuele nieuwsberichten op de website van HKC.

Sinds kort wordt er daarnaast ook wekelijks een digitale nieuwsbrief per email verspreid. Als het goed is, ontvang je deze bij lidmaatschap automatisch wekelijks. Als je deze nog niet krijgt, kan je dit melden op communicatie.hkc@gmail.com

Specifieke informatie met betrekking tot het team waarin je speelt (denk aan vervoer, vertrektijd, aanvangstijd, etc.), wordt door de begeleiding van je team apart verstrekt.

Midweekkorfbal

De midweekcompetitie is opgezet om diegenen die niet op zaterdag willen/kunnen spelen toch een mogelijkheid te bieden te korfballen.

HKC neemt momenteel met 1 team deel aan deze competitie, die bestaat uit twee aparte competities (september/oktober) en (april/mei).

Verantwoordelijkheden

Een ieder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen (wan)daden tijdens een wedstrijd. Eventuele hieruit voortvloeiende boetes zullen op de betreffende speler/speelster worden verhaald.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek raken van kleding of waardevolle voorwerpen.

De velden, kleedgelegenheden, kantine, materialen, etc. heeft de vereniging gehuurd of zelf aangeschaft. Dit betekent dat ieder lid daarvoor verantwoordelijk is. Breng geen schade aan. Schade (door slijtage of anderszins) te allen tijde melden in de kantine. Het hiervoor gestelde geldt natuurlijk ook voor gebruik van de sporthallen.

Activiteiten

Binnen de vereniging worden tal van nevenactiviteiten georganiseerd voor de welpen, pupillen, aspiranten, junioren en senioren. Deze variëren o.a. van sport- en spelmiddagen tot zwemmen in een subtropisch zwembad, de viering van het Sinterklaasfeest, etc., etc.

Een jaarlijks terugkerend festijn is eveneens de playbackshow en bijvoorbeeld het kerstgala.

In de maand juni worden ook ieder jaar in de afsluitweek door HKC diverse activiteiten georganiseerd (stratenkorfbaltoernooi,  zomeravondspelletjes voor de jeugd en andere activiteiten).

Het is de gewoonte dat HKC op 2e Pinksterdag inschrijft voor een groot jeugdtoernooi, de laatste jaren was dat in Rotterdam (Rottemeren toernooi).

Om de contributies op een aanvaardbaar niveau te houden, worden door HKC jaarlijks de volgende acties gehouden:

 • HKC Nazomerloterij (september)
 • Draaimiddag (oktober/ november)
 • Verkoop boterletters en kerstkransen (december)

Ouders Graag Gezien

Ouders van jeugdleden zijn onmisbaar binnen de sportvereniging. Ze zijn er om hun kinderen te brengen en te halen, aan te moedigen en te stimuleren. Ook op punten zoals voedsel, hygiëne en kleding is een belangrijke taak voor ouders weggelegd. Wij vinden dit voor jeugdleden belangrijk. Daarnaast kunnen betrokken ouders wellicht helpen door mee te denken en mee te praten over zaken die met het jeugdbeleid te maken hebben en kunnen de ouders die daar zin in hebben grote of kleinere taken vervullen binnen de vereniging.

Bij HKC is “het betrekken van ouders bij de vereniging” een groot aandachtspunt. HKC mag zich gelukkig prijzen met het feit dat er bij onze vereniging veel ouders betrokken zijn geraakt. Het is goed toeven bij HKC. Dat willen we zo houden omdat het belangrijk is voor de sportende kinderen; ook voor HKC en haar kaderleden is het echter prettig om regelmatig ouders bij onze vereniging te signaleren.

De commissie “Ouders Graag Gezien” (OGG), bestaat uit een tweetal ouders: Irma van de Bree, en Mirella Tromp en fungeert eigenlijk als “eerste schakel” tussen ouders van (nieuwe) jeugdleden en de vereniging. Door met de ouders in gesprek te treden (via o.a. de ouderavond) en communicatie via het clubblad wordt u op de hoogte gehouden van allerlei praktische zaken. Ouders zijn graag geziene gasten binnen onze vereniging, dat is een ding dat zeker is!

Een van de taken die aan de ouders bij aanvang van het jeugd-lidmaatschap wordt gevraagd, is het beurtelings rijden naar uitwedstrijden. Het is gebruikelijk dat de leid(st)er van een team zoveel mogelijk, uiteraard geheel op basis van vrijwilligheid, via een roulatiesysteem de ouders benadert om te rijden. Wij hopen dat u hieraan uw medewerking kunt verlenen. Voorts wordt uw medewerking gevraagd bij het verrichten van zaalwacht in de winterperiode. Hierover krijgt u tijdig bericht.

Ook u als ouder bent uiteraard altijd van harte welkom op ons veld, in ons clubgebouw of als supporter tijdens wedstrijden in de sporthallen. Bovendien kunt u één avond in de week voor lichamelijke ontspanning terecht bij onze trimgroep op de woensdagavond. Kom gerust eens kennismaken!

Heeft u vragen aarzel dan niet om het secretariaat te bellen of één van de bestuurs- c.q. kaderleden aan te spreken.

Klachten / problemen / opmerkingen

Uw kind sport bij onze vereniging. En daarom is het voor ons belangrijk te weten hoe u over ons denkt. Kunnen wij nog zaken beter doen? Ziet u iets wat niet zo loopt als het zou horen? Schroom niet om ons dat te vertellen. Door het aangeven van deze gedachten kunt u bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze sportvereniging. Laat het ons daarom altijd weten als u een vraag, tip, klacht of probleem heeft. De vereniging is daar alleen maar mee geholpen.

U kunt uw vragen en problemen het beste aan de train(st)er / begeleid(st)er van het team waar uw kind bij speelt doorgeven. U kunt natuurlijk ook het bestuur aanspreken. Hij/zij zorgt ervoor dat er via het verantwoordelijke kaderlid contact met u gezocht wordt.

Blijf dus niet met problemen of vragen zitten. Samen zoeken we een oplossing!