Het bestuur van de vereniging is sinds 23 maart 2018 als volgt samengesteld:

Voorzitter Jaap Tromp  06-29053117 voorzitter@hkc-korfbal.nl
Penningmeester Thea Donker 06-37337337 penningmeester@hkc-korfbal.nl
Secretaris Marinda Rijnhout 06-13600477 secretaris@hkc-korfbal.nl
Bestuurslid Sportieve zaken Robert den Breejen 06-25349833 tc@hkc-korfbal.nl
Verenigingszaken Sietse Deventer 06-42642716 verenigingszaken@hkc-korfbal.nl


Onder het bestuur vallen de volgende commissies

 • Communicatie commissie
 • Materiaal commissie
 • Ledenadministratie
 • Clubblad commissie
 • Kantine commissie
 • Draaimiddag commissie
 • Najaarsloterij
 • Sponsor commissie
 • Oud papieractie
 • Boterletters & Kerstkransenactie
 • Technische Commissie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechterszaken
 • Commissie ‘Ouders Graag Gezien’
 • Evenementen commissie

Voor de contactpersonen van deze commissies, zie het clubblad (te downloaden via de website)