Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter Frank Kamsteeg voorzitter@hkc-korfbal.nl
Penningmeester Marco den Breejen penningmeester@hkc-korfbal.nl
Secretaris Jacqueline Verheul secretaris@hkc-korfbal.nl
Sportieve zaken Mathijs de Boon tc@hkc-korfbal.nl
Verenigingszaken Francis Tromp verenigingszaken@hkc-korfbal.nl


Onder het bestuur vallen de volgende commissies

 • Communicatie commissie
 • Materiaal commissie
 • Ledenadministratie
 • Clubblad commissie
 • Kantine commissie
 • Draaimiddag commissie
 • Najaarsloterij
 • Sponsor commissie
 • Oud papieractie
 • Boterletters & Kerstkransenactie
 • Technische Commissie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechterszaken
 • Commissie ‘Ouders Graag Gezien’
 • Evenementen commissie