Update coronamaatregelen

In de afgelopen dagen hebben we intensief nagedacht binnen het bestuur en meningen opgehaald bij jullie om te proberen tot een goed beleid te komen. We gaan met elkaar op zoek naar de beste manier om ons aan de maatregelen te houden.

Vanaf 6 november gelden de door de overheid opgelegde regels. HKC wil zich daar, zoals eerder gezegd, graag aan houden. Wij staan als club voor saamhorigheid, gezelligheid en lekker met elkaar sporten, zodat lichaam en geest gezond blijven.

Met elkaar en iedereen! Dat vormt het uitgangspunt binnen de club.

Daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld waarmee we recht denken te doen aan de belangen en gevoelens van al onze leden én de overheidsmaatregelen.
Bovenaan staat: indien je klachten hebt of in je directe omgeving iemand hebt die besmet is, pak je verantwoording en blijf thuis. We hebben een prachtige livestream, dus je kan op afstand toch meeleven. Wees zelf wijs en draag op die manier jouw steentje bij!

Dan de maatregelen binnen HKC:

  1. De sporters: de maatregelen gelden alleen voor 18 plussers. Voor onze jeugd gaan de zaken dus door zoals voorheen. Coaches en begeleiders vallen onder de uitzonderingen en hoeven dus geen Corona Toegangsbewijs(CTB) te hebben. Bij uitwedstrijden moeten ouders en supporters wel een CTB hebben. Voor de senioren sporters geldt wel een CTB plicht.
    HKC gaat de “schoolingang” aan de zijkant van de hal exclusief voor sporters open stellen en de normale toegang naar de kleedkamers afsluiten. Hierdoor ontstaat geen vermenging tussen spelers en publiek en verminderen we de drukte in de hal voor de kantine.
    De verantwoording voor het controleren tijdens trainingen en wedstrijden delegeren we naar de trainers en coaches (ook in De Werf). Zij zullen erop toezien dat de CTB’s in orde zijn. Bij uitwedstrijden gelden de regels van de vereniging waar we op bezoek gaan. Die zullen we moeten respecteren.
  2. Het publiek. Iedereen van 18 jaar en ouder die het complex betreedt is verplicht een CTB te hebben. Wij zullen op rustige momenten steekproefsgewijs hierop toezien en op momenten van grote drukte ( de thuiswedstrijden van het eerste en tweede) actief iedereen controleren.
  3. De vrijwilligers. Iedereen  die binnen HKC een taak als vrijwilliger uitoefent is op dat moment vrijgesteld van de CTB plicht. Dit zijn de vrijwilligers die dienst doen in de kantine (bardienst etc) en de zaal (zaalwacht, jury etc). Dit zijn de regels zoals voorgeschreven door NOC-NSF en de overheid.
  4. De kantine. Om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren zullen we proberen het buitenterras zo in te richten met heaters dat we ook daar gebruik van kunnen maken. Omdat we met CTB’s werken zijn tribune en kantine toegankelijk voor iedereen, maar doen we een beroep op iedereen om hier verantwoord mee om te gaan.
  5. Jeugdtribune. De deur in de kantine naar de hal zal gebruikt worden om de jeugd onder de 18 vrij van controle naar de wedstrijden van het eerste en tweede te laten kijken. Zij hebben dan hun eigen plek en geven meer ruimte aan het publiek ouder dan 18 jaar. Natuurlijk zijn ook de oudere jongeren daar welkom met CTB.

Tot slot. Op momenten in de tijd als deze is het niet moeilijk om te polariseren. Ieder van ons heeft zijn of haar overtuiging en heeft daar recht op. Veel moeilijker is het om juist nu de ander te respecteren en gezamenlijk de weg vooruit te vinden. Ubuntu, zonder jou ben ik niks, ik heb jou nodig! Laten we deze houding juist nu uitdragen!

Ooit kijken we terug op Corona en laten we dan kunnen concluderen dat het ons juist sterker heeft gemaakt als club. Dat we verstandig zijn geweest én mild. Dat we inclusief gedacht hebben en niet exclusief.

Kortom: schouders eronder, elkaar (niet letterlijk) vasthouden en genieten van HKC!

Namens het bestuur,
Frank

Coronavirus