Uitloting obligaties 2021

Vanaf 2016 worden jaarlijks in december obligaties uitgeloot van de HKC-obligatielening 2015 en ter uitbetaling aangeboden.Op 20 december 2021 heeft het bestuur van Korfbalvereniging HKC de onderstaande uitstaande obligaties uitgeloot:

Uitloting 2021

463 341 265 422 221
273 9 355 158 740
290 382 75 467 459
683 626 6 228 517
731 732 90 304 522
659 10 741 24 395
174 289 385 483 646
585 544 222 256 642
408 94 33 693 497
209 417 43 610 177
Als de nummers van de door u gekochte obligaties corresponderen met bovenstaande nummers en u deze wilt laten uitbetalen, kunt u uw obligaties binnen 10 jaar na betaalbaarstelling, dus tot 31 december 2031, aanbieden aan de penningmeester (Tomas aan de Wiel, email: penningmeester@hkc-korfbal.nl). Wij vragen u uw bankrekeningnummer te vermelden op uw verzoek tot uitbetaling.

Wanneer u de rentecoupons uit wilt laten betalen, kunt u ook deze aanbieden aan de penningmeester, tevens onder vermelding van uw bankrekeningnummer. Vervallen rentecoupons welke 5 jaren na de vervaldatum niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ten gunste van de vereniging.

Mocht u uw obligaties aan de vereniging willen schenken dan zijn wij u daar uiteraard zeer erkentelijk voor. Wij verzoeken u dit ook aan de penningmeester kenbaar te maken, zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

Tomas aan de Wiel,
penningmeester HKC

CoronavirusPubliek thuiswedstrijd HKC