Uitloting obligaties 2020

Met ingang van 2016 worden jaarlijks in december obligaties uitgeloot van de HKC obligatielening 2015 en ter uitbetaling aangeboden. Op 7 december 2020 heeft het bestuur van Korfbalvereniging HKC uitstaande obligaties uitgeloot:

Uitloting 2020

354151119529203
233527236291449
60580314117126
4280100253444
112476346506388
711722211338664
23444384454503
618636210102255
54820665046305
24169681242107

Als de nummers van de door u gekochte obligaties corresponderen met bovenstaande nummers en u deze wilt laten uitbetalen, kunt u uw obligaties binnen 10 jaar na betaalbaarstelling, dus tot 31 december 2030, aanbieden aan de penningmeester (Tomas aan de Wiel, email: penningmeester@hkc-korfbal.nl). Wij vragen u uw bankrekeningnummer te vermelden op uw verzoek tot uitbetaling.

Wanneer u prijs stelt op uitbetaling van de rentecoupons, kunt u deze aanbieden aan de penningmeester, tevens onder vermelding van uw bankrekeningnummer. Vervallen rentecoupons welke 5 jaren na de vervaldatum niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ten gunste van de vereniging.

Mocht u uw obligaties aan de vereniging willen schenken dan zijn wij u daar uiteraard zeer erkentelijk voor. Wij verzoeken u dit ook aan de penningmeester kenbaar te maken, zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

Tomas aan de Wiel,
penningmeester HKC

Schenking aan Voedselbank Hardinxveld-Giessendam