Uitloting obligaties 2019

Met ingang van 2016 worden jaarlijks in december obligaties uitgeloot van de HKC obligatielening 2015 en ter uitbetaling aangeboden. Op 3 december 2018 heeft het bestuur van Korfbalvereniging HKC uitstaande obligaties uitgeloot:

Uitloting 2019

17      469      390      286      4

129      108      123      394      251

330      660      19      519      110

501      125      721      369      728

514      5      746      52      704

321      502      138      680      310

512      597      560      511      452

471      181      18      637      38

662      344      324      688      258

268      196      279      59      106

Als de nummers van de door u gekochte obligaties corresponderen met bovenstaande nummers en u prijs stelt op uitbetaling, kunt u uw obligaties binnen 10 jaar na betaalbaarstelling, dus tot 31 december 2029, aanbieden aan de penningmeester (Tomas aan de Wiel, email: penningmeester@hkc-korfbal.nl). Wij vragen u uw bankrekeningnummer te vermelden op uw verzoek tot uitbetaling.

Wanneer u prijs stelt op uitbetaling van de rentecoupons, kunt u deze aanbieden aan de penningmeester, tevens onder vermelding van uw bankrekeningnummer. Vervallen rentecoupons welke 5 jaren na de vervaldatum niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ten gunste van de vereniging.