Uitloting obligaties 2018

Met ingang van 2016 worden jaarlijks in december obligaties uitgeloot van de HKC obligatielening 2015 en ter uitbetaling aangeboden. Op 12 december 2018 heeft het bestuur van Korfbalvereniging HKC uitstaande obligaties uitgeloot met de volgende nummers:

3      118      235      494      629

27      134      244      509      667

31      137      252      521      672

40      139      315      539      673

51      149      348      553      686

63      152      349      587      687

78      175      357      591      726

85      178      379      602      735

115      187      457      624      738

116      214      480      628      750

Als de nummers van de door u gekochte obligaties corresponderen met bovenstaande nummers en u prijs stelt op uitbetaling, kunt u uw obligaties binnen 10 jaar na betaalbaarstelling, dus tot 31 december 2028, aanbieden aan de penningmeester (Tomas aan de Wiel, email: penningmeester@hkc-korfbal.nl). Wij vragen u uw bankrekeningnummer te vermelden op uw verzoek tot uitbetaling.

Mocht u uw obligaties aan de vereniging willen schenken dan zijn wij u daar uiteraard zeer erkentelijk voor. Wij verzoeken u dit ook aan de penningmeester kenbaar te maken, zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken.

Wanneer u prijs stelt op uitbetaling van de rentecoupons, kunt u deze aanbieden aan de penningmeester, tevens onder vermelding van uw bankrekeningnummer. Vervallen rentecoupons welke 5 jaren na de vervaldatum niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ten gunste van de vereniging.