Uitloting obligaties 2017

Met ingang van 2016 worden jaarlijks in december obligaties uitgeloot van de HKC obligatielening 2015 en ter uitbetaling aangeboden. Op 19 december 2017 heeft het bestuur van Korfbalvereniging HKC uitstaande obligaties uitgeloot met de volgende nummers:

2      276      451      603      657

45      313      474      606      675

130      326      486      611      685

162      337      496      623      692

170      364      508      630      699

179      371      531      644      701

180      400      546      649      712

190      405      567      653      717

193      411      569      655      737

249      420      601      656      749

Als de nummers van de door u gekochte obligaties corresponderen met bovenstaande nummers en u prijs stelt op uitbetaling, kunt u uw obligaties binnen 10 jaar na betaalbaarstelling, dus tot 31 december 2027, aanbieden aan de penningmeester (Sabrina Loeve, Frederikstraat 6, 3373 AH, Hardinxveld-Giessendam, sabrinaloeve@hotmail.com, 06-52261844). Wij vragen u uw bankrekeningnummer te vermelden op uw verzoek tot uitbetaling.

Mocht u uw obligatie aan de vereniging willen schenken dan zijn wij u daar uiteraard zeer erkentelijk voor. Wij verzoeken u dit ook aan ons kenbaar te maken, zodat wij onze administratie hierop kunnen aanpassen.

Wanneer u prijs stelt op uitbetaling van de rentecoupons, kunt u deze aanbieden aan de penningmeester, tevens onder vermelding van uw bankrekeningnummer. Vervallen rentecoupons welke 5 jaren na de vervaldatum niet ter betaling zijn aangeboden, verjaren ten gunste van de vereniging.