Tomas aan de Wiel nieuwe penningmeester HKC

Door ziekte was Thea Donker helaas genoodzaakt haar werkzaamheden als penningmeester van HKC te beëindigen. Gelukkig heeft de vacature niet lang open gestaan, want inmiddels hebben we Tomas aan de Wiel bereid gevonden om de verantwoordelijke functie van penningmeester op zich te nemen. Tomas is een HKC-er in hart en nieren en als bestuur zijn we uiteraard bijzonder verheugd dat hij het bestuur komt completeren.

Tomas, welkom in het bestuur en veel plezier en succes bij het uitoefenen van je penningmeesterschap!

Bestuur HKC