Senioren

Warning: Undefined variable $sen in /home/customer/www/hkc-korfbal.nl/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/archive-teams.php on line 55
HKC E6
HKC E6
Poule zaal:
Poule veld: E-jeugd nj E-168
HKC C3
HKC C3
Poule zaal:
Poule veld: C-jeugd BK nj C-088
Junioren
HKC A3
HKC A3
Poule zaal:
Poule veld: A-jeugd BK nj A-061
HKC 4
HKC 4
Poule zaal:
Poule veld: Reserve 4e klasse R4-24
HKC 1
HKC 1
Poule zaal: Korfbal League 2 KL2
Poule veld: Ereklasse EK-07
HKC 2
HKC 2
Poule zaal: Reserve overgangsklasse ROKD
Poule veld: Reserve hoofdklasse RHK-07
HKC 3
HKC 3
Poule zaal: Reserve 3e klasse R3W
Poule veld: Reserve 1e klasse R1-14
HKC MW1
HKC MW1
Poule zaal: Midweek veld nj M-042
Poule veld: Midweek veld nj M-040
HKC A1
HKC A1
Poule zaal: A-jeugd 1e klasse A1H
Poule veld: A-jeugd 1e klasse A1-15
HKC A2
HKC A2
Poule zaal: A-jeugd BK A-033
Poule veld: A-jeugd BK nj A-059
Aspiranten
HKC B1
HKC B1
Poule zaal: B-jeugd 1e klasse B1D
Poule veld: B-jeugd 1e klasse B1-08
HKC B2
HKC B2
Poule zaal: B-jeugd BK B-039
Poule veld: B-jeugd BK nj B-067
HKC C1
HKC C1
Poule zaal: C-jeugd hoofdklasse CHKD
Poule veld:
HKC C2
HKC C2
Poule zaal: C-jeugd BK C-053
Poule veld: C-jeugd BK nj C-090
HKC D1
HKC D1
Poule zaal: D-jeugd hoofdklasse DHKD
Poule veld: D-jeugd hoofdklasse DHK-05
HKC D2
HKC D2
Poule zaal: D-jeugd BK D-059
Poule veld: D-jeugd BK nj D-103
HKC D3
HKC D3
Poule zaal: D-jeugd BK D-058
Poule veld: D-jeugd BK nj D-109
HKC E1
HKC E1
Poule zaal: E-jeugd BK E-090
Poule veld: E-jeugd nj E-163
HKC E2
HKC E2
Poule zaal: E-jeugd BK E-094
Poule veld: E-jeugd nj E-157
HKC E3
HKC E3
Poule zaal: E-jeugd BK E-099
Poule veld: E-jeugd nj E-165
HKC E4
HKC E4
Poule zaal: E-jeugd BK E-093
Poule veld: E-jeugd nj E-169
HKC E5
HKC E5
Poule zaal: E-jeugd BK E-095
Poule veld: E-jeugd nj E-166
Pupillen
HKC F1
HKC F1
Poule zaal: F-jeugd BK F-050
Poule veld: F-jeugd nj F-078
HKC F2
HKC F2
Poule zaal: F-jeugd BK F-051
Poule veld: F-jeugd nj F-079
HKC F3
HKC F3
Poule zaal: F-jeugd BK F-053
Poule veld: F-jeugd nj F-086