Geef juiste gegevens voor Sportlink door

Door verhuizing of wijziging van e-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer beschikken wij niet over alle actuele gegevens van onze leden c.q. ouders van leden. Deze gegevens zijn van belang om in [...]

Nieuw mDWF: KNKV Wedstrijdzaken app

Sinds deze week staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV wedstrijdzaken app, voor het afhandelen van het mDWF (mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier). Deze app is de opvolger [...]