Nieuwe penningmeester

Op de ledenvergadering van mei jongstleden hebben we afscheid genomen van Tomas als penningmeester. Achter de schermen bleef hij nog wel actief tot het moment dat een nieuwe penningmeester was [...]