Wisseling van de wacht bij bestuur SSBH

Op 12 juli hebben Bas Bor en Kommer Damen afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld. Vanaf de oprichting was Bas als penningmeester bij de Stichting [...]

Bestuurswisseling per 31 maart a.s.

Op de geplande Algemene Ledenvergadering op 3 april a.s. stond onder andere de benoeming van Frank Kamsteeg tot voorzitter van HKC op de agenda, als opvolger van Jaap Tromp. Het zelfde gold voor [...]