De sponsorcommissie is een commissie die zich bij HKC bezig houdt met het werven van, en contacten onderhouden met sponsors (bedrijven) van onze vereniging.

  • Als eerste heeft de sponsorcommissie de taak om het huidige sponsorbestand, zo’n 110 bedrijven, te blijven betrekken bij HKC
  • Als tweede streeft de sponsorcommissie ernaar om het aantal sponsors uit te breiden.

Binnen HKC heeft de sponsor diverse mogelijkheden om zijn bedrijf naamsbekendheid te geven en HKC daardoor financieel te ondersteunen. De sponsormogelijkheden zijn:

1. T-Shirt- en/of trainingspaksponsoring
2. Reclamebord langs het kunstgrasveld
3. Advertentie in het clubblad
4. Schenking wedstrijdbal zaalwedstrijden
5. Diversen


Het doel van de sponsorcommissie is erop gericht, om door middel van de steun van het bedrijfsleven, HKC financiële armslag te geven om de steeds grotere wordende kosten te kunnen blijven voldoen. Te denken valt aan: zaalhuur, huur velden bijdrage KNKV, onderhoud gebouwen en inventaris etc.

Op dit moment zijn alle teams (van HKC 1 tot en met HKC F1) voorzien van shirts en/of trainingspakken met naamsvermelding van een bedrijf, staan er ruim 40 advertenties in ons clubblad, en prijken er 70 reclameborden langs onze kunstgrasvelden. Daarnaast worden bij alle zaalthuiswedstrijden van HKC 1, 2 en A1 wedstrijdballen geschonken. Daarnaast zijn er nog enkele sponsors die op een andere wijze een bijdrage aan HKC.

Voor vragen over sponsoring bij HKC kunt u contact opnemen met de leden van de Sponsorcommissie via email sponsor.hkc@gmail.com

Sponsornieuwsbrieven