Sabrina Loeve en Sandra de Boon nemen afscheid van bestuur HKC

Tijdens de ledenvergadering op 23 maart jl. hebben Sabrina Loeve en Sandra de Boon afscheid genomen van het bestuur van HKC.

Sandra  de Boon heeft vier jaar het secretariaat van de vereniging verzorgd en ze heeft dat op een accurate manier gedaan. Zij werd door voorzitter Jaap Tromp waarderend toegesproken en als dank voor haar vele werkzaamheden werd haar een cadeau en bloemen overhandigd.

Sabrina Loeve heeft maar liefst elf jaar het penningmeesterschap vervuld en dat heeft zij op een geweldige manier gedaan.  In haar periode kon een flinke financiële buffer worden opgebouwd, die het mogelijk maakte te investeren in een totale renovatie van het HKC-clubhuis en in sporthal Het Dok. Inmiddels is HKC een organisatie die op financieel terrein praktisch bedrijfsmatig gerund wordt en Sabrina heeft aan die ontwikkeling op deskundige wijze leiding gegeven.

Door het bestuur werd aan de ledenvergadering voorgesteld om Sabrina Loeve te benoemen tot lid van verdienste van HKC, welk voorstel onder groot applaus werd aangenomen. Ook Sabrina kreeg van Jaap Tromp een cadeau en bloemen overhandigd.

In de ledenvergadering werden de opengevallen plaatsen in het bestuur weer ingevuld door Marinda Rijnhout, secretaris en Thea Donker, penningmeester.