Renewi verlengt sponsorovereenkomst

Met de heer Wil Dubbeldam van Renewi is de sponsorovereenkomst opnieuw met een jaar verlengd.
Renewi sponsort HKC d.m.v. een “hoog” reclamebord langs het veld, een reclamebord in de sporthal en een wedstrijdbal.

Renewi is een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel.

Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame samenleving voor de belangrijkste stakeholders: klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en onze aandeelhouders.
Wat bedoelen we met waste-to-product? Bij Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten van afval. Van de 15 miljoen ton afval die Renewi jaarlijks verwerkt, wordt 90% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning.
Voor meer info: www.renewi.com