Regeling verplichtingen vrijwilligerstaken voor:

 • Spelende senioren, A en B jeugd
 • Leden KombiFit
 • Leden Fitnessgroepen De Werf
 • Ouders van jeugdleden

Uitgangspunt:

Bij HKC worden veel werkzaamheden verricht, wat nodig is om alle activiteiten binnen onze vereniging goed te laten verlopen. Hieraan zou door ieder lid op een gelijke wijze bijgedragen moeten worden.

Om de organisatie rondom de vrijwilligerstaken gemakkelijker en evenwichtiger te maken willen we overgaan tot het verplicht stellen van het uitvoeren van vrijwilligerstaken, waarbij met name te denken valt aan:

 • Kantinediensten
 • Fluiten van wedstrijden
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Overige taken

Hierbij worden leden die al vaste vrijwilligerstaken op zich hebben genomen van deze verplichtingen vrijgesteld.

Wat houdt de verplichting in:

 1. Ieder spelend senior lid en A- en B- jeugdlid is verplicht minimaal 12 uur per jaar ( 1 juli tot en met 30 juni) taken voor HKC te verrichten. Voor de A- en B- jeugd geldt dat zij alleen kantinedienst doen op momenten dat er geen alcohol wordt geschonken in de kantine of dat men kantinedienst doet, samen met leden ouder dan 18 jaar.
 2. Leden Kombifit en leden Fitnessgroepen De Werf worden geacht minimaal 9 uur per seizoen een vrijwilligerstaak te verrichten.
 3. Ouders van jeugdleden die spelen in de C- t/m F-teams zijn verplicht minimaal 12 uur een taak te verrichten. Deze verplichting geldt voor maximaal twee jeugdleden per gezin en hierbij geldt dat wanneer er twee of meer kinderen uit deze leeftijdscategorie uit één gezin lid zijn, ouders worden geacht in totaal 18 uur een taak te verrichten.

Vrijstelling:

De hiervoor genoemde verplichting vervalt indien het betreffende lid of de desbetreffende ouders reeds (ander) vrijwilligerswerk doet voor de vereniging met een omvang van minimaal 20 uur per seizoen.

Intekenen op diensten:

Leden of ouders van leden kunnen zich aanmelden voor vrijwillige diensten via Sportlink (zie document voor informatie over Sportlink app)

Indien leden / ouders van leden niet zelf intekenen voor bepaalde activiteiten voor een bepaalde deadline zullen zij daarna door de vereniging worden ingedeeld. Zij worden hierover persoonlijk via e-mail geïnformeerd. Bovendien worden de taken wekelijks in de HKC-nieuwsbrief vermeld.

Indien een lid / ouder niet in staat is de taak te verrichten op het aangewezen moment dan wordt hij geacht zelf iemand te zoeken die zijn taak overneemt, waarbij een eerst aangewezen lid / ouder verantwoordelijk blijft voor de opkomstplicht van voor de uitvoering van de taak.

Ingangsdatum regeling:

De regeling geldt vanaf 1 september 2019

Vragen:

Voor algemene vragen kan contact worden opgenomen met vrijwilligers@hkc-korfbal.nl.

Bestuur HKC