Juni 2021 – HKC is meer dan een club!
Daar wil je niet alleen bij horen, maar ook actief aan bijdragen!

HKC verkeert in de gelukkige omstandigheid dat veel vrijwilligers de club een warm hart toedragen. Dat bleek ook weer toen we zijn opgestart in de Coronatijd. Rondom de trainingen werden allerlei extra zaken geregeld om iedereen op een veilige manier te kunnen laten trainen. Veel vrijwilligers helpen om dit te realiseren en dragen daarmee bij aan een Veilig Sportklimaat! Maar een Veilig Sportklimaat is meer dan ‘Corona-proof’ trainen!

Een aantal HKC’ers (Iemke de Boon, Emiel Deventer, Anja Bohré, Gerda Eijkelenboom) heeft zich, op verzoek van het bestuur, gebogen over allerlei aspecten in relatie tot het onderwerp Veilig Sportklimaat. Bij HKC vinden wij het belangrijk dat iedereen op een sociaal veilige manier kan sporten. Er bestaat een open en transparante cultuur en de uitdaging is om enerzijds gewenst gedrag te blijven stimuleren en anderzijds ongewenst/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hieraan kunnen we als HKC’ers allemaal ons steentje bijdragen.
Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een veilige sportomgeving en is samen met de commissie Veilig Sportklimaat met dit thema aan de slag gegaan. Het doel is om het onderwerp in de breedste zin van het woord onder de aandacht te brengen, omdat HKC meer is dan een club!

Om het zelf leuk te hebben, moet je zorgen dat je medespelers, tegenstanders, clubgenoten het ook leuk hebben. Alleen kun je nooit een wedstrijd spelen of gezellig bijpraten. Kortom: we hebben elkaar nodig. Hoe zorgen we dat de fijne cultuur die we met elkaar koesteren voor iedereen geldt?

Bij HKC is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe regel je dat? In het beleidsplan Veilig Sportklimaat is het een en ander beschreven en zijn de acties benoemd die nodig zijn om het door te voeren binnen de vereniging.

In de HKC Nieuwsbrief van 20 juni is de missie ‘Veilig Sportklimaat’ al benoemd en gelinkt aan een uit Africa stammende levensopvatting Ubuntu!
Hoe kunnen we dit principe binnen HKC vormgeven? Het thema Veilig Sportklimaat biedt een mogelijkheid om deze manier van met elkaar omgaan bewuster te omarmen.

In de komende maanden zullen we binnen de vereniging met elkaar in gesprek gaan over dit thema.

Met elkaar zijn we HKC en zijn we meer dan een club.
Het bestuur

Meer informatie: