Openingsweek: Geweldige happening

De activiteiten welke van 17 t/m 25 juni zijn georganiseerd tijdens en rondom de opening van sporthal Het Dok zijn een enorm succes geworden. Gedurende deze week wisten velen de weg naar ons sportcomplex te vinden om kennis te nemen van wat er in Boven-Hardinxveld in acht maanden tijd is neergezet. Velen spraken hun waardering uit voor de nieuwe en vernieuwde accommodaties.

De openingsweek werd namens SSBH en HKC georganiseerd door een openingscommissie, bestaande uit: Kees de Jong, Anja Bohré, Ester Bot, Wil Dubbeldam, Francis Hooikaas en Marianne van der Vlies. Deze groep is er in geslaagd om ons een topweek te bezorgen. Vanaf de officiële opening, waarbij kinderen een geweldige openingsact lieten zien, tot en met de slotdag met straten/bedrijvenkorfbal was alles perfect geregeld en had alles een professionele uitstraling. Merkbaar was dat deze commissie goed samenwerkte en al bij de voorbereiding zichtbaar plezier beleefde aan hun werk.

De kantinecommissie stond ook voor een krachtproef en vooraf werd nog getwijfeld of zij de grote toeloop bij piekmomenten wel zou aankunnen. Deze commissie is natuurlijk al langer een goed ingespeeld team en op basis hiervan konden zij er voor zorgen dat alles op rolletjes verliep. Deze commissie, bestaande uit Corry de Rover, Jaap de Boon, Gert van Houwelingen, Edwin Schild, Tineke Sterrenburg, Kees van Tuijl, Eva aan de Wiel en Nicolien aan de Wiel zorgden voor een gastvrije ontvangst in de kantine, waardoor er gedurende de gehele week een geweldige sfeer was bij de vele activiteiten.

Tijdens de bouw en de openingsweek zijn er vele foto’s gemaakt door Martin de Rooij en Bert Visser, waardoor we al steeds op de hoogte gehouden werden via beeldmateriaal van de vorderingen van de bouw, maar in de laatste week ook van de openingsactiviteiten. Geweldig dat dit alles op een gedegen wijze is vastgelegd.

Naast genoemde commissies en personen hebben velen zich ingezet om SSBH en HKC op een goede wijze te presenteren. Sporthal Het Dok en HKC hebben hiermee op een geweldige manier aangetoond welke belangrijke rol zij in de toekomst in Boven-Hardinxveld kunnen gaan vervullen.
Iedereen hartelijk dank voor het slagen van deze geweldige openingsweek.

Bestuur HKC