Nieuwe penningmeester

Op de ledenvergadering van mei jongstleden hebben we afscheid genomen van Tomas als penningmeester. Achter de schermen bleef hij nog wel actief tot het moment dat een nieuwe penningmeester was ingewerkt en volledig aan de slag kon.
Marco den BreejenDat moment is nu! We zijn blij dat Marco den Breejen de komende jaren deze rol gaat vervullen. Hij volgt de opleiding accountancy, dus de cijfers zijn bij hem in goede handen.
Ook vanwege de leeftijdsopbouw van het bestuur is het goed. Bijna iedere generatie is vertegenwoordigd en daarmee hopen we te waarborgen dat de voelhorens van het bestuur goed uitstaan( of liever gezegd, aanstaan).
Marco van harte welkom, succes en vooral veel plezier.