Nieuw mDWF: KNKV Wedstrijdzaken app

Sinds deze week staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV wedstrijdzaken app, voor het afhandelen van het mDWF (mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier). Deze app is de opvolger van de Sportlinked app, die vanaf heden ook niet meer functioneert.

Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar gesteld. Het is dus noodzakelijk dat coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van de competitie.
Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres gelijk is aan de lidgegevens in Sportlink Club (ledenadministratie). Indien dit niet gelijk is, kunnen wij dit niet aanpassen. Dit moet altijd via de vereniging lopen.
De werking van de app is verder ongewijzigd gebleven, wel is het natuurlijk zo dat spelers in Sportlink Club wel aan teams gekoppeld moeten zijn.

Met deze nieuwe app is het nu ook mogelijk om je eigen gegevens(adres, telefoonnummer, mailadres, pasfoto) te bekijken en zo nodig kan je dit zelf aanpassen.

Voor de handleiding van deze app of aanmelden van externe coaches, kan via de KNKV-pagina: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/