Mathijs de Boon lid van verdienste

Tijdens de ledenvergadering op 24 maart jl. nam Mathijs de Boon afscheid als bestuurslid Sportieve Zaken bij HKC. Naast het zorgdragen voor het technisch beleid bij de Hardinxveldse korfbalclub is Mathijs de afgelopen jaren ook intensief betrokken geweest bij de renovatie van de HKC-kantine en de bouw van sporthal Het Dok. HKC-voorzitter Jaap Tromp sprak Mathijs waarderend toe en was vol lof over de grote inbreng die Mathijs heeft gehad bij de realisatie van dit voor HKC grote project. Als dank hiervoor werd Mathijs door de algemene ledenvergadering van HKC benoemd tot lid van verdienste.