Kangoeroeklup – nieuws!!!!


K ANGOEROEKLUP  NIEUWS!!!!
A llerlaatste kangoeroe-training van dit seizoen was op zaterdag 27 juni 2020.
N u al drie trainingen op rij hadden we prachtig weer en veel waterspelletjes gedaan. Het spel: ‘Meneer vis, hoe laat is het?’ is bij sommige kangoeroes favoriet. Ze kunnen dan natgespoten worden door de juf met een waterpistool.
G eloof het of niet, maar de afgelopen weken waren er 20 kangoeroes!!
O nze juffen Mirjam, Marinda, Ilse en Saskia hier stiekem wel een beetje trots op zijn.
E n de namen van de kangoeroes zijn: Lotte, Feline, Sieb, Fleur, Eli, Siebe, Joel, Imre, Hailey, Naomi, Cas en Brecht.
R euzebenieuwd zijn we of Mats, Sep, Sam, Ralph, Vigo, Jens, Matthijs en Roos de kangoeroeklup zo leuk vonden dat ze ook lid worden. De juffen hopen natuurlijk van wel!
O nze ‘trainingen’ gaan na de zomervakantie weer verder.
E n de data hiervan zullen in de nieuwsbrief en op de website komen te staan.
K om je ook een keer kijken na de zomervakantie? Iedereen van 4 of 5 jaar is van harte welkom.
L euk om te vermelden dat de kangoeroes speciaal voor u een stoepkrijttekening gemaakt hebben met als thema ZOMER!
U iteraard bent u welkom om na de zomervakantie eens te komen kijken wat de kangoeroes allemaal doen tijdens een ‘training’.
P rettige zomer(vakantie) namens alle kangoeroes en hun juffen!
KangoeroeKlup