Jubilarissen bij HKC

Dit jaar waren er twaalf jubilarissen bij HKC die een langjarig lidmaatschap vierden en zij waren allen op 24 maart in de jaarlijkse ledenvergadering aanwezig om hiervoor te worden gehuldigd.  Het betrof lidmaatschappen van 25, 40 en 60 jaar lang. Deze leden hebben de afgelopen jaren met elkaar ook de nodige vrijwilligerstakentaken in de vereniging vervuld en zij werden hiervoor allen persoonlijk door voorzitter Jaap Tromp waarderend toegesproken en in de bloemetjes gezet. Het mag duidelijk zijn dat het bestuur van HKC trots is op deze leden voor de inzet die zij vele jaren hebben gehad of nog hebben en de betrokkenheid die er bij allen nog is.

Op de foto zittend v.l.n.r.: Kors Swets (40) Piet Swets (60), Jan de Jong (40), Kees de Jong (40) en Jeroen van Houwelingen (25). Staand v.l.n.r. :Annelies Kamsteeg (40)), Ron de Groot (40), Cor Jan de Groot (25), Petra Visser (40), Danica Ouartel (25), Peter Both (25), Corina Klop (25) en voorzitter Jaap Tromp.