Jaap Tromp erelid van HKC!

Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben de leden unaniem besloten dat Jaap Tromp vanwege zijn enorme inzet en verdiensten voor onze club benoemd wordt tot erelid.

Jaap Tromp, erelid

Jaap Tromp is benoemd tot erelid bij de laatste Algemene Ledenvergadering

Natuurlijk weet iedereen dat Jaap de afgelopen 9 jaar voorzitter is geweest, minder bekend is dat hij ook jarenlang secretaris van HKC geweest is. Daarnaast in vele hoedanigheden (trainer, speler, commissies etc) heeft Jaap zich ingezet voor onze vereniging.
Met name in de afgelopen periode is hij bepalend geweest voor de prachtige accommodatie die er nu staat. Kijk naar de velden, het Dok en de Werf, allemaal tot stand gekomen in de laatste jaren. Natuurlijk ondersteund door velen binnen de club, maar wel onder het voorzitterschap en leiding van Jaap.

Graag hadden we een passend podium gehad om dit met de nodige feestelijkheden en toespraken te vieren. Dat moeten we noodgedwongen doorschuiven naar een later moment. Daar hadden we natuurlijk ook Rina in het zonnetje gezet en bedankt voor alle uren die ze Jaap heeft afgestaan aan HKC.
Jaap is een van de pijlers waarop de club kan bouwen, tot in de haarvaten verweven met HKC. We hopen nog jaren plezier van je capaciteiten te mogen hebben.

Jaap, namens de leden van harte gefeliciteerd en enorm bedankt.

Het bestuur

(Foto: Tromp Advies)

HKC D1 en HKC D2 met Barbara brouwer en Olav van WijngaardenMededelingen HKC