Informatie seizoen 2023/2024

Trainersoverzicht
Zoals gezegd zijn we super trots en blij dat we weer een mooie en volle bezetting hebben voor bijna alle teams. We willen de laatste puntjes nog op de ‘i’ zetten; mocht u of jij benaderd worden, zeg gerust ja of een spontane aanmelding is ook altijd welkom!

Voelt u of jij zich geroepen om ergens nog te willen assisteren in het komende seizoen (er is nog een enkele vacature in de begeleiding), dan vernemen we dit ook erg graag. Tevens hebben we bij onze Commissie Sportieve Zaken nog plaats voor uitbreiding. 1 of wellicht 2 mensen erbij zouden zeer welkom zijn om de energie, taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen verdelen.

Interesse? Meld je even bij Arnold Tromp of Niels Meerkerk per telefoon of via mail tc@hkc-korfbal.nl

Teamouders: Ook komend seizoen willen we graag gebruik maken van de “teamouder”. Deze ouder of verzorger zorgt voor een schema waarin de volgende zaken, per team, geregeld zijn: Vervoer, shirts wassen, Zaalwacht bij iedere wedstrijd in de zaal. Aanmelden van teamouders kan bij Niels Meerkerk via 06-20406970.

Zodra het wedstrijdschema vanuit de KNKV bekend is delen wij deze inclusief een algemeen schema waarop alles in te vullen is. Om u een idee te geven hoeveel tijd deze taak kost. 3x per jaar maximaal een half uur voor het invullen van het schema en daarnaast wat contact over het bijvoorbeeld wisselen van chauffeur bij een uitwedstrijd. Echter gaan dit soort zaken allemaal middels de bekende teamapps. Daarnaast is het leuk als een teamouder het initiatief neemt iets leuks voor/ met het team te organiseren.

Trainingsschema
Hier het (voorlopig) schema waar en op welke tijden er getraind gaat worden na de zomervakantie tot aan de zaalcompetitie. Zoals u ziet/ jullie zien, zullen enkele ploegen in het Dok (de zaal) trainen, wegens de planning van de trainers die zowel training geven als zelf trainen op een zelfde avond.

Vrijblijvend meetrainen
Leuk als je een paar keer vrijblijvend mee wil komen trainen, van harte welkom!