In memoriam: Nico de Groot

Op 21 augustus is op 86 jarige leeftijd ons gewaardeerd lid van verdienste Nico de Groot overleden.

Nico is in 1968 lid geworden van HKC en in 1991 benoemd tot lid van verdienste. Dat was niet zomaar.

De toevoeging de Groot zou tientallen jaren lang niet nodig zijn geweest. Iedereen binnen onze club wist over wie je het had als je het over Nico had. Nico was een begrip. Nico regelde alles rondom het materiaal, de ballen, als er iets kapot was; vraag het maar even aan Nico, dan kwam het goed. Velen zullen zich herinneren dat je voor de zaaltraining de ballen ging ophalen in het schuurtje aan de Beatrixstraat.

Voor Nico, zijn vrouw Metje en hun gezin nam HKC een belangrijke plaats in en HKC is heel veel dank verschuldigd voor alle uren en energie die hij (ook als bestuurslid) in de club gestoken heeft.

Volgens mij was het onmogelijk om met Nico ruzie te krijgen. Een (zacht)aardige, vriendelijke man waar je met een gerust hart zaken aan over kon laten.

Maatschappelijk en sociaal was Nico enorm betrokken, daarbij nooit op de voorgrond tredend, maar enorm betrouwbaar en trouw in de functies die hij had.

Tot op relatief hoge leeftijd heeft Nico samen met Metje nog zelf gekorfbald.

Daarna bleven zij belangstelling houden voor de verrichtingen van HKC en keken graag naar de wedstrijden van hun kleindochter.

Met het overlijden van Nico verliezen wij één van de pilaren die HKC mee gebouwd heeft tot de mooie club die het nu is.

Wij wensen Metje en haar (klein)kinderen veel sterkte.

 

Frank Kamsteeg, voorzitter

Mededelingen HKC