Hoe gaat HKC om met de AVG

Zoals bekend is in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht  en ook voor HKC heeft dat natuurlijk impact.

In verband hiermee zijn door het bestuur de volgende stukken vastgesteld:

Beide stukken zijn onder het kopje AVG op de HKC-website te vinden.

Door HKC zal i de toekomst net zo omgegaan blijven worden met teamfoto’s, wedstrijdfotomateriaal en interviews als dat in het verleden is gedaan, tenzij (ouders van) leden hier bezwaar tegen maken. Ook de wijze van opstellen van wedstrijdverslagen en overige publicaties niet aangaande wedstrijdverslagen zal in de toekomst niet anders gaan dan we  in het verleden gewend waren, tenzij hiertegen door belanghebbenden bezwaar wordt gemaakt.

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn over hoe HKC met de AVG omgaat, kan je dit doorgeven aan de secretaris via: secretaris@hkc-korfbal.nl.

Bestuur HKC