HKC – Veilig sportklimaat

HKC is meer dan een groep mensen die samen korfbal willen spelen! Daar wil je niet alleen bij horen, maar ook actief aan bijdragen! HKC verkeert in de gelukkige omstandigheid dat veel vrijwilligers de club een warm hart toedragen. Dat blijkt ook nu we zijn opgestart in deze Coronatijd. Rondom de trainingen worden allerlei extra zaken geregeld om iedereen op een veilige manier te kunnen laten trainen. Veel vrijwilligers helpen om dit te realiseren en dragen daarmee bij aan een Veilig Sportklimaat! Maar een Veilig Sportklimaat is meer dan ‘Corona-proef’ trainen!

Iemke de Boon, Emiel Deventer, Anja Bohré en Gerda Eijkelenboom hebben zich, op verzoek van het bestuur, gebogen over allerlei aspecten in relatie tot het onderwerp Veilig Sportklimaat. Bij HKC vinden wij het belangrijk dat iedereen op een sociaal veilige manier kan sporten. Er bestaat een open en transparante cultuur en de uitdaging is om enerzijds gewenst gedrag te blijven stimuleren en anderzijds ongewenst/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hieraan kunnen we als HKC’ers allemaal ons steentje bijdragen. Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.
Wij komen binnenkort met een aantal concrete initiatieven met de bedoeling om het onderwerp Veilig Sportklimaat binnen HKC onder de aandacht te brengen.

HKC, zoveel meer dan een club!