HKC KombiFit van start

Nu we de beschikking hebben over sporthal Het Dok naast het HKC-complex willen we, zoals ook in onze speerpunten is genoemd, starten met het organiseren van sportieve activiteiten om meer mensen meer aan het bewegen te krijgen. Naast het belang van bewegen, speelt het sociale aspect hierbij vanzelfsprekend ook een grote rol. We willen hiervoor dus een nieuwe doelgroep bereiken, dit kunnen HKC-ers zijn maar ook mensen die nu nog geen lid zijn van onze vereniging.

Voor wie:

Iedereen van 18 tot 88 is welkom voor deze activiteiten die bij HKC worden gehouden en omdat korfbal een gemengde sport is, zijn deze activiteiten vanzelfsprekend bedoeld voor vrouwen en mannen.
HKC-ers die actief korfballen dienen prioritiet te geven aan hun korfbaltrainingen en korfbalwedstrijden.

Wat doen we:

We willen tweemaal per week gelegenheid geven om in de sporthal sportief bezig te zijn, waarbij de activiteiten zullen bestaan uit conditie- en spelvormen in relatie tot diverse sporten. Belangrijk is dat een ieder op zijn of haar niveau kan bewegen.

Wanneer:

Aan deze activiteiten kan tweemaal per week worden deelgenomen, namelijk op maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur en op vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in sporthal “Het Dok”.

Organisatie:

De leiding van deze avonden is in handen van Stan de Groot. Stan is afgestudeerd aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders), zodat we zonder meer over vakkundige leiding kunnen spreken.

Wat kost het:

De contributie voor het lidmaatschap om aan deze activiteiten te kunnen deelnemen is gelijk aan dat van senioren bij HKC, namelijk € 16 per maand.

Vragen:

Als je vooraf nog nadere informatie wenst over deze activiteiten kan je hierover contact opnemen met Stan de Groot:
e-mail: standegroot8@hotmail.com
tel.: 06-57659344

Geïnteresseerd?

Wanneer je meer wilt gaan bewegen en enthousiast bent om dit dichtbij in sporthal Het Dok te gaan doen, meld je snel aan via:
e-mail: hkc.hardinxveld@knkv.net
tel.: 06-10298057 (Sandra Advocaat)

Wil je hierbij ook aangeven welke sporten zoals hiervoor genoemd bij jou het meest favoriet zijn (noem drie sporten).

Ook hierbij geldt weer: HKC DAAR WIL JE BIJHOREN!

Bestuur HKC