HKC/Creon Kozijnen introduceert vacaturebank

Intro
Na een goede en nuttige voorbereidingsperiode is sinds kort de vacaturebank van HKC/Creon Kozijnen online gegaan. Een nieuwe ontwikkeling bij de club en de manier om leden of mensen die op een andere manier bij de club of korfbal betrokken zijn in contact te brengen met bedrijven die op zoek zijn naar goed en gemotiveerd personeel.
De gedachte voor het opzetten van deze vacaturebank is ontstaan vanuit het gegeven dat bij onze sportclub enerzijds veel jonge mensen betrokken zijn, die soms op zoek zijn naar een baan of stageplaats en anderzijds onze club vele sponsoren heeft die vacatures hebben, welke steeds lastiger ingevuld kunnen worden.
Daarom is de vacaturebank als platform bedacht om vraag en aanbod van personeel bij elkaar te brengen. HKC/Creon Kozijnen hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem en te bevorderen dat vacatures sneller kunnen worden ingevuld. Daarbij kan een win/win situatie worden bereikt voor onze sponsoren als ook onze leden en degenen die bij onze club of bij korfbal betrokken zijn.

Hoe werkt de vacaturebank
Na een gesprek met de sponsorcommissie van HKC/Creon Kozijnen over de verdere voorwaarden, krijgen de sponsoren toegang tot het platform en kunnen zij hun vacatures plaatsen. Geïnteresseerden kunnen reageren op de vacature, nadat automatisch wordt doorgelinkt naar de website van de sponsor, zodat de sollicitatie op volstrekt anonieme wijze gebeurt.
Via een blog kunnen sponsoren bovendien nadere informatie over hun onderneming verstrekken op de website vacaturebank.hkc-korfbal.nl. Ook kunnen via deze site bijzondere evenementen van de onderneming worden gedeeld.

Contact met onderwijsinstellingen
Wij hebben contact met onderwijsinstellingen die via de vacaturebank stageplaatsen aanbieden, zodat ook de doorstroming van jong talent van school naar baan soepeler kan verlopen. De ervaring is dat ondernemingen veel baat hebben bij het opleiden van jonge mensen in samenwerking met de onderwijsinstellingen.
In de persoon van Irma van de Bree is er een aanspreekpunt bij HKC/Creon Kozijnen die leden kan helpen bij een sollicitatie of het vinden van een stageplek dan wel een maatschappelijke stage.

Samenwerking met Flexhub
Het idee van HKC voor het opzetten van deze vacaturebank is uitgewerkt in samenwerking met onze sponsor Flexhub (dé backofficedienstverlener voor de flexondernemer). HKC/Creon Kozijnen is Flexhub zeer erkentelijk voor alle hulp bij de totstandkoming van de vacaturebank, voor het maken van de lay-out en de snelle oplevering van de website, als ook voor alle verdere bijkomende zaken.

Contact
Het opzetten van de vacaturebank sluit aan bij de ambitie om de professionalisering van de vereniging na de reeds behaalde successen voort te zetten, zowel binnen als buiten de lijnen, met als uiteindelijk doel het behalen van de absolute top. HKC/Creon Kozijnen is blij de gemeenschap daarbij te kunnen helpen en daarmee een maatschappelijke rol te vervullen. Hopelijk steunt u (ook) dit initiatief ten volle. Wanneer je geïnteresseerd bent om vacatures op onze vacaturebank te plaatsen of als u ondernemers kent die hierin geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact met ons op via: vacature-bank@hkc-korfbal.nl.