REMINDER: Haal je spelregelbewijs met KorfbalmasterZ

Echte korfballers beheersen de regels.

Binnen het korfbal wordt er gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Om dit te bereiken heeft het KNKV, na overleg met alle verenigingen, besloten tot invoering van een verplicht spelregelbewijs. Dit dient ervoor om de sportiviteit en het respect naar elkaar als spelers, maar zeker ook naar de scheidsrechter te bevorderen. Met dit doel Trekken NOC*NSF en alle sportbonden samen op. In navolging van onder andere de voetbal (KNVB) en hockey (KNHB) gaat nu ook het KNKV hiermee aan de slag.

Een belangrijk middel om dit doel te realiseren is het vergroten van de spelregelkennis onder de sporters. Vandaar ook de invoering van een verplicht spelregelbewijs. Dit spelregelbewijs wordt verplicht vanaf 1 september 2018 voor alle senioren. Het gaat hier dan om spelers, coaches en begeleiders die actief bezig zijn in wedstrijd verband. Overige leden hebben geen verplichting, maar mogen uiteraard dit bewijs wel halen. In navolging van de senioren wordt dit bewijs uitgebreid richting junioren en aspiranten.

Categorie Wie zijn dit? Ingangsdatum
Senioren Geboren voor 1-1-2000 1-9-2018
Junioren Geboren voor 1-1-2002 1-9-2019
Aspiranten Geboren voor 1-1-2007 1-9-2020

Bij de aspiranten wordt als minimum leeftijd 14 jaar gehanteerd.

Op de site www.korfbalmasterz.nl (ook via de site van het KNKV te vinden) kun je jouw kennis op doen met betrekking tot de spelregels, spelsituaties en tevens kun je er oefentoetsen doen.
Om vervolgens je spelregelbewijs te halen, moet je 5 levels doorlopen. Elk level kent 10 vragen en je moet bij level 1 minstens 5 goede antwoorden hebben. Per level moet je telkens een antwoord meer hebben. Bij level 5 moet je er dus minstens 9 goed beantwoorden. De levels kun je steeds opnieuw doen, zo vaak als je wilt, tot je klaar bent voor de eindtoets. Bij de eindtoets kent 20 vragen, waarvan je er tenminste 16 goed moet beantwoorden. Hiervoor heb je maar 3 poginggen. Om de eindtoets te doen moet je inloggen met je mailadres en referentie nummer. Deze kun je opvragen bij Dick Nederlof.

Als arbitrage commissie hopen we dat alle senioren de eindtoets voor 1 mei behaald hebben. Dan kunnen we daarna verder met andere mensen die hem voor september moeten hebben. Mochten er nog vragen zijn dan kun je terecht bij Jeroen van Houwelingen. ( 06-19792001 of jvanhouwelingen1980@hotmail.nl)

Veel succes,
Namens de arbitrage commissie