Gezamenlijk statement inzake hoofdklasse-indeling

Gezamenlijk statement inzake hoofdklasse-indeling

Op woensdag 26 januari 2022 heeft het KNKV de indeling voor het vervolg van de hoofdklasse zaalkorfbal bekend gemaakt. De oorspronkelijke poule van acht teams is opgesplitst in twee poules van vier teams.

De clubs KV Wageningen, CKV Unitas/Perspectief, CKV Nieuwerkerk en HKC hebben naar aanleiding van deze nieuwe indeling op woensdagavond 26 januari onderstaand gezamenlijk Statement bij de bond ingebracht:

 • Wij zijn zeer blij met het feit dat de zaalcompetitie kan worden vervolgd en met de snelheid waarmee het KNKV daarin momenteel handelt.
 • We zijn negatief verrast door de nieuwe poule-indeling waarbij de genoemde clubs bij elkaar zijn ingedeeld en de andere poule bestaat uit Tempo, Sparta(Z), GKV en KV Mid-Fryslan.
 • Deze indeling is niet gebaseerd op de sterkte van de clubs.
 • Op basis van ranking (eindstand laatste zaalcompetitie) is er binnen onze oorspronkelijke poule van acht sprake van een top 4: Tempo (degradant KL), Nieuwerkerk (nr. 2 HK), Wageningen (nr. 3 HK) en HKC (nr. 4 HK). Daaronder is op basis van ranking sprake van een lager geklasseerd viertal clubs: Sparta (nr. 6 HK) en drie promovendi uit de Overgangsklasse: GKV, Unitas en Mid-Fryslan.
 • Daarbij zij nog opgemerkt dat ook op basis van de prestaties van dit seizoen onze clubs laten zien dat ze terecht tot dat hogere segment behoren, inclusief overigens Unitas als ongeslagen koploper in de OK.
 • Deze nieuwe indeling van de zaal hoofdklasse is gebaseerd op toevallige speeldata uit een oud wedstrijdschema van een zaalcompetitie die inmiddels is losgelaten. Immers de punten die zijn behaald in die competitie zijn ook komen te vervallen.
 • Door deze manier van indelen is nu sprake van een oneerlijke indeling.
 • Gelet op de volgende belangen is dit voor Hoofdklasse-clubs extra van belang:
  • De KNKV ziet de Hoofdklasse als topkorfbal (samen met de KL). Een andere benadering dan het overige wedstrijdkorfbal is daarom aangewezen en gerechtvaardigd.
  • Vanuit de Hoofdklasse bestaat de mogelijkheid om te promoveren naar de Korfbal League. Dit is van groot belang voor onze clubs.
  • Er is volgend jaar sprake van een nieuwe tussenklasse, de zogeheten “promo-League”. Plaatsing voor deze Promo-league is voor onze clubs van belang.
  • De voorgestelde PD-regeling voor de Hoofdklasse wijkt ook af van het overige wedstrijdkorfbal. Dan kan dat met de indeling van de poules ook.
  • De voorgestelde PD-regeling vinden wij een positief punt. Echter dient er naar onze mening nog steeds eerst sprake te zijn van een eerlijke indeling van de poules.
  • Door deze oneerlijke indeling maken wij als clubs minder kans op promotie naar de KL, minder kans op plaatsing voor de nieuwe Promo-League en meer kans op degradatie die we normaal zeker zouden ontlopen in een poule van acht.

 

 • Over de nieuwe poule-indeling is op geen enkele wijze contact of overleg gevoerd met de clubs uit de Hoofdklasse, terwijl er wel sprake is van een zogeheten topkorfbal-overleg waarin de Hoofdklasse-clubs vertegenwoordigd zijn.
 • Wij voelen ons door deze niet te begrijpen beslissing van het KNKV niet serieus genomen.
 • De voorgestelde indeling en de manier waarop deze tot stand is gekomen heeft niets met een topsportgedachte te maken.
 • Onze clubs hebben dan ook samen besloten om een andere indeling van het KNKV te eisen. Een indeling die eerlijk is en is gebaseerd op de ranking en de cijfers waar het KNKV over beschikt. 
 • Laat het daarbij aan de clubs over om op de juiste dagen een sporthal te huren. Dit laatste is voor clubs uit het topkorfbal een fluitje van een cent en hoort wat ons betreft ook geen probleem te zijn voor de topclubs op dit niveau (topkorfbal). Laat die afweging aan de clubs en vul dat niet voor ons in.

Zolang de indeling zo blijft als deze nu is, zullen wij de zaalcompetitie niet starten.   

Dat was onze boodschap op woensdag 26 januari richting het KNKV.


Update vrijdag 28 januari 2022: 

  • Naar aanleiding van ons statement van 26 januari heeft het KNKV contact gezocht met onze clubs. Op donderdagochtend 27 januari heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de clubs en de directie van het KNVK.
  • De directie van het KNKV heeft de kwestie vervolgens voorgelegd aan het bondsbestuur van het KNKV
  • Op vrijdagochtend 28 januari heeft het bondbestuur KNKV een brief gestuurd naar onze clubs.
  • Daar is onder meer het volgende in te lezen:
 • “het bondsbestuur is van mening dat zij alle korfbalverenigingen in Nederland op dezelfde wijze moeten behandelen”
 • “Het gaat bij het opstellen van de nieuwe competitie om het zo snel mogelijk kunnen starten”
 • “willen we gehoor geven aan jullie verzoek, dan betekent dit dat we pas enkele weken later zouden kunnen starten”
 • “we hebben gemeend met een uitgebreide promotie/degradatieregeling voor de hoofdklasse in combinatie met de versnelde doorvoering van de competitiehervorming een passende oplossing te vinden.”
 • “We realiseren ons dat het niet de meest gewenste oplossing is”
 • “Het is voor ons van groot belang om zo snel mogelijk te kunnen starten”
 • “We willen alle vereniging op dezelfde wijze kunnen bedienen en behandelen.”
 • “We zullen geen wijzigingen doorvoeren in de gemaakte poule-indeling”
 • Kortom, een voor ons teleurstellend bericht, daar waar wij naar aanleiding van het gesprek van donderdag 27  januari wel enige hoop hadden dat de enkele wijziging waar we over hadden gesproken, zou worden doorgevoerd.
 • Met 1 enkele wijziging zou de indeling in onze ogen namelijk recht doen aan de ranking en daarmee eerlijk zijn.
 • Wij willen nu niet ingaan op de voorgestelde P/D regeling. Ook die is voor alle Hoofdklasse-clubs van belang en kent grote gevolgen.
 • Het gaat ons nu om de indeling van de nieuwe poules in het topkorfbal en de wijze waarop die is gemaakt.
 • Het KNKV spreekt uit alle clubs hetzelfde te moeten behandelen. Dat doet het KNKV niet. De Hoofdklasse krijgt nu immers, als onderdeel van het topkorfbal, als enige een aparte promotie/degradatie regeling waarin ook de nummers 2 van de mini-poules nog kans maakt op promotie. Ook dat is een aparte behandeling t.o.v. andere clubs.
 • Wij blijven bij ons standpunt dat deze indeling op geen enkele wijze recht doet aan een topsport-gedachte. Als Hoofdklassers maken wij onderdeel uit van de topkorfbal-tak van het KNKV. Wij willen dan ook als topkorfbal behandeld worden, dat wil zeggen op een eerlijke manier.
 • Onze clubs zullen de komende periode hun deelname aan het topsport-overleg van het KNKV heroverwegen. Waarom zouden wij deelnemen aan dit overleg als het KNKV onze belangen niet serieus neemt?
 • KV Wageningen en CKV Nieuwerkerk overwegen daarnaast nog hun deelname aan de zaalcompetitie. Voor CKV Unitas en HKC staat inmiddels vast dat ze wel starten aan de competitie.

 

De besturen van KV Wageningen, CKV Unitas/Perspectief, CKV Nieuwerkerk en HKC