Geef juiste gegevens voor Sportlink door

Door verhuizing of wijziging van e-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer beschikken wij niet over alle actuele gegevens van onze leden c.q. ouders van leden. Deze gegevens zijn van belang om in te voeren in Sportlink, wat een belangrijk communicatiemiddel is tussen HKC en haar leden.
Verzoek is dan ook om jouw actuele gegevens door te geven aan secretaris@hkc-korfbal.nl.

Bestuur HKC