Frank Kamsteeg beoogd opvolger van voorzitter Jaap Tromp

Het bestuur heeft Frank Kamsteeg bereid gevonden om bij HKC de voorzitters-hamer van Jaap Tromp over te gaan nemen met ingang van de a.s. leden-vergadering op 3 april 2020. Voor Frank geen onbekende taak, omdat hij al eerder de rol van voorzitter bij HKC heeft vervuld.

Het bestuur is dan ook blij om Frank aan de leden voor te kunnen stellen als opvolger van Jaap, die de voorzittersfunctie vanaf 2011 bekleedt.

Bestuur HKC