Bij HKC kennen we leden die door de algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste zijn benoemd. De voordracht hiertoe gebeurt vaak door het bestuur, maar kan ook door de leden worden gedaan.

Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden Datum
Nel de Jong-van Zwienen 17-4-1998
Gijs Heikoop
(eerder benoemd tot Lid van Verdienste op 6-11-1999)
3-11-2007 (bekrachtigd door ALV op 28-3-2008)
Jaap Tromp 9-10-2020 (bekrachtigd door ALV op 9-10-2020)


Leden van Verdienste Datum
Jenny Bilstra-Groenenberg 16-3-1990
Nico de Groot 22-3-1991 (overleden in 2020)
Wim Bakker 25-3-1994
Pleun Tromp 28-3-2003
Jan de Jong 18-3-2005
Wil Kuup 30-3-2012
Nadhie den Dunnen 30-3-2012
Meo de Rover 22-3-2013
Danny den Dunnen 13-4-2016
Richard Kunst 13-4-2016
Mathijs de Boon 24-3-2017
Sabrina Loeve 23-3-2018
Stan de Groot 18-5-2022