Bij HKC kennen we leden die door de algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste zijn benoemd. De voordracht hiertoe gebeurt vaak door het bestuur, maar kan ook door de leden worden gedaan.

Ereleden en Leden van Verdienste

EreledenDatum
Nel de Jong-van Zwienen17-4-1998
Gijs Heikoop
(eerder benoemd tot Lid van Verdienste op 6-11-1999)
3-11-2007 (bekrachtigd door ALV op 28-3-2008)
Jaap Tromp9-10-2020 (bekrachtigd door ALV op 9-10-2020)


Leden van VerdiensteDatum
Jenny Bilstra-Groenenberg16-3-1990
Nico de Groot22-3-1991 (overleden in 2020)
Wim Bakker25-3-1994
Pleun Tromp28-3-2003
Jan de Jong18-3-2005
Wil Kuup30-3-2012
Nadhie den Dunnen30-3-2012
Meo de Rover22-3-2013
Danny den Dunnen13-4-2016
Richard Kunst13-4-2016
Mathijs de Boon24-3-2017
Sabrina Loeve23-3-2018