De Jeugd TC is een operationele TC die er voor zorgt dat alles rondom de wedstrijden en trainingen voor de jeugd goed verloopt. Zij zorgt er o.a. voor dat er voldoende goede trainers en coaches zijn en er een trainingsschema wordt opgesteld. En dat er in samenspraak met de coördinatoren en trainers aan het begin van het seizoen opstellingen gemaakt worden.

Taken van de Jeugd TC:

  • Organiseren van deelname aan competitiewedstrijden zowel veld als zaal.
  • Opstellingen maken voor aanvang van de competitie.
  • Competitie indelingen maken.
  • Trainers en coaches aanstellen voor de teams.
  • Evalueren en beoordelen van trainers.
  • Trainingsschema opstellen.
  • Organiseren van oefenwedstrijden.
  • Mededelingen doen in het clubblad.

Binnen de Jeugd TC worden een aantal rollen gezien.

Voorzitter
Hij/zij houdt de jaarplanning in de gaten, vertegenwoordigt de Jeugd TC binnen de Kern TC, maakt opzet van de opstellingen en trainingstijden.

Algemeen lid
Hij/zij organiseert losse projecten zoals kerstvakantieactiviteiten, toernooien.

Coördinatoren
De voorkeur heeft het om per leeftijdscategorie een coördinator aan te stellen. Zij zijn het 1e aanspreekpunt voor trainers en coaches en zorgen dat er goed wordt samengewerkt tussen de teams. Denk hierbij aan vervangingen bij afschrijvingen, reservestelling, gezamenlijk trainen etc.

Inhoudelijk
Deze persoon houdt zich bezig met het inhoudelijke/technische gedeelte en is het aanspreekpunt voor trainersbegeleider André Kuipers.

Notulist
Hij/zij maakt de notulen/actielijst en eventueel andere administratieve werkzaamheden.

Momenteel worden de taken als volgt verdeeld:
Voorzitter : Erik Kraaijeveld
Algemeen lid : Vacature
Coördinator A/B : Arjan Kamsteeg
Coördinator C/D : Marije den Breejen
Coördinator E : Vacature
Coördinator F : Vacature
Inhoudelijk : Vacature
Notulist : Saskia Klop

Zoals je kunt zien is de Jeugd TC niet compleet. Dit trekt een zware wissel op diegene die wel in de jeugd TC zitten. Het is zeer wenselijk om de vacatures ingevuld te krijgen zodat alle facetten van de jeugdopleiding de benodigde aandacht krijgen.


Als je interesse hebt in een vacature, of meer wilt weten over de vacatures, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Namens bestuur en TC,
Robert den Breejen.