Bestuurswisseling per 31 maart a.s.

Op de geplande Algemene Ledenvergadering op 3 april a.s. stond onder andere de benoeming van Frank Kamsteeg tot voorzitter van HKC op de agenda, als opvolger van Jaap Tromp. Het zelfde gold voor de benoeming van Leon Fijnekam in de functie van bestuurslid verenigingszaken in de plaats van Sietse Deventer.

Het heden leert echter dat alles anders gaat dan gepland en in het kader van de Coronamaatregelen zal deze geplande ledenvergadering niet doorgaan en worden verschoven naar een nader te bepalen datum.

Met alle betrokkenen is nu afgesproken dat Frank en Leon genoemde functies al per 31 maart a.s. gaan bekleden, waarna de benoeming later aan de te houden Algemene Ledenvergadering ter bekrachtiging zal worden voorgelegd.
Het is een van de vele dingen die anders gaan dan anders, maar we menen dat met het oog op de toekomst dit een goede oplossing is.

We wensen Frank en Leon veel plezier en succes in hun rol als voorzitter en bestuurslid verenigingszaken van HKC.

Bestuur HKC