Bestuurswissel Sportieve Zaken

Robert den Breejen heeft besloten zijn functie als bestuurslid Sportieve Zaken met onmiddellijke ingang neer te leggen. Robert is een gedreven persoon die actief is op verschillende maatschappelijke vlakken. Hij heeft ervoor gekozen om meer prioriteit te geven aan het gezin en (bestuurs)taken op andere gebieden. Voor HKC heeft hij de functie van bestuurslid Sportieve Zaken sinds 2017 uitgevoerd. In deze periode is een enorme groei gerealiseerd binnen de verenging. We zijn Robert zeer erkentelijk voor zijn bijdrage en inzet tijdens zijn bestuurlijke periode.

Verheugd zijn we om jullie te melden dat Mathijs de Boon de vrijgekomen positie gaat invullen. Mathijs is vanuit zijn huidige functie in de TC al betrokken bij het sportieve beleid, voornamelijk bij de selectie. Fijn dat Mathijs zijn taken verder uit wil breiden in de rol van bestuurslid Sportieve Zaken.

Het bestuur

Mededelingen HKCCoronavirus