Bep Klop Koninklijk onderscheiden

Vandaag, 26 april 2017, is aan ons lid Bep Klop een koninklijke onderscheiding toegekend voor de vele werkzaamheden die zij als vrijwilliger heeft verricht en nog verricht voor muziekvereniging EMS en voor korfbalvereniging HKC.

Bep Klop-Vogel is inmiddels 64 jaar lid van HKC, waarvoor zij al meer dan vijftig jaar veel vrijwilligerswerkzaamheden heeft verricht. Rond 1960 is zij met deze vrijwilligerstaken gestart, waar zij automatisch inrolde omdat zij toen tegenover het toenmalige korfbalveld aan de Weteringstraat woonde (huidige locatie Hoogvliet).

Als belangrijkste activiteiten zijn te noemen de werkzaamheden die zij in de kantine voor haar rekening nam en haar inzet gedurende ruim 50 jaar voor de traditionele HKC-bazar, welke mede door de geweldige inzet van Bep kon worden georganiseerd. Deze bazar, waar veel organisatie aan vooraf gaat, is door de jaren heen een belangrijke financiële bron voor HKC geweest. Nimmer werd vergeefs een beroep op haar gedaan als er werkzaamheden voor de club moesten worden verricht. Binnen HKC is Bep Klop  dan ook een begrip.

Destijds kwam haar echtgenoot Henk door haar in aanraking met HKC, waarbij hij ook vrijwilligerswerk deed. Bep kwam op haar beurt via Henk  in aanraking met Muziekvereniging EMS, hun andere passie.

Vanwege haar grote inzet voor onze korfbalvereniging HKC en  voor muziekvereniging EMS is deze  Koninklijke Onderscheiding  zeer verdiend en feliciteren wij Bep Klop hiermee van harte.

Jaap Tromp

Foto Francis Kraaijeveld-TrompKoningsdag 2017