Belangrijk nieuws voor de kantine

Sluitingstijden keuken

Tijdens het zaalseizoen kunnen er op zaterdagen bestellingen 1) voor de keuken gedaan worden:

  • Op zaterdagen dat HKC 1 thuis speelt tot 19.30 uur.
  • Op andere zaterdagen tot 18.30 uur.

1) Tosti’s kunnen daarna nog wel besteld worden.

Vrijwilligersapp voor kantinediensten

Zoals al eerder bekendgemaakt kan je zelf je kantinediensten indelen via de vrijwilligersapp. Nu de wedstrijdprogramma’s bekend zijn, kan je zelf bepalen wanneer dit jou het beste schikt. Maak gebruik van deze mogelijkheid via de app, zodat we niet tot verplichte aanwijzing over hoeven te gaan.

Gebruik kantine bij evenementen

Wanneer er naast wedstrijden en trainingen door andere commissies gebruik gemaakt wordt van de kantine voor bijzondere evenementen, vragen wij deze commissies dit door te geven aan Tineke Sterrenburg, e-mail: sterrech@planet.nl. We kunnen er dan met elkaar voor zorgen dat deze evenementen dan zo optimaal mogelijk kunnen verlopen.

Kantinecommissie HKC

HKC financieel