Aankondiging extra ledenvergadering op 20 september

Op 20 september a.s. wordt er een extra ledenvergadering gehouden in de kantine. Hierbij zullen de leden worden geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden, waarmee in november a.s. zal worden gestart. Naast het geven van informatie zal  aan de leden ook instemming met deze plannen en de bijbehorende financiële aspecten worden gevraagd.

Een definitieve agenda zal binnenkort worden gepubliceerd en naar de leden worden verzonden.

Bestuur HKC

NOVAFRONT veldtoernooi