Ja, ik meld mij aan als lid van HKC: Nog nooit gekorfbaldAl eerder lid van uw verenigingKombiFit (geen eerder lid)Hiervoor lid van ...Ook nog lid van ...KombiFit, maar hiervoor lid van ...KombiFit, maar ook nog lid van ...Small Group Fitness
Naam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum (dd-mm-yyyy)
Straat
Straat
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mail
IBAN
Selecteer pasfoto
Een ieder die aan wedstrijden wil deelnemen, dient voor een 'spelerskaart' naast dit aanmeldingsformulier ook een digitale (pas)foto in te leveren. Deze mag maximaal 1MB groot zijn.

Heeft u er bezwaar tegen als er foto's van uw kind op onze site of in ons clubblad worden gepubliceerd?
JaNee

Heeft u er bezwaar tegen als uw adresgegevens op onze site en in ons (digitaal) clubblad worden gepubliceerd?
JaNee

Contributie
De contributie bedraagt per maand:

Senioren (> 18 jaar): € 16,00 Midweek: € 9,00
Aspiranten/pupillen (7 - 14 jaar): € 8,00 Trimclub: € 6,00
Rustende leden: € 4,50  
Welpen (6 jaar): € 6,00 Kangoeroes (4-5 jaar): € 3,00
KombiFit: € 16,00 Small Group Fitness: € 12,50

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Voor de spelende leden wordt de contributie per kwartaal en voor rustende leden per halfjaar vooraf geïncasseerd. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met automatische afschrijving van de contributie gedurende de periode dat u of uw kind lid is van HKC. Na elke incasso heeft u dertig dagen de mogelijkheid het bedrag terug te laten storten op uw rekening.

Algemeen

  • Het lidmaatschap eindigt door opzegging aan de secretaris van de vereniging.
  • Doordat wordt deelgenomen aan de competitie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), waarbij de vereniging is aangesloten, kan het lidmaatschap slechts worden beëindigd m.i.v. 1 juli, waarbij tevens een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van genoemde data in acht dient te worden genomen.
  • Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap van de leden stilzwijgend verlengd.